قبل از هنگام خرید لوستر یک بازدید و مشاوره مبتنی بر دکوراسیون داشته باشین تا طبق استاندارد نمای محل ومتناسب با نیازتان لوستر طبق سلیقه نصب شود